مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان خبر داد:

پرداخت تسهیلات یارانه دار خرید نهاده های دام و طیور به دامداران لرستان

مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان از پرداخت 25 میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار جهت خرید نهاده های دام و طیور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، علی جهانی میر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شعب بانک کشاورزی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار خرید نهاده های دامی و طیور طی سه روز ابتدایی اجرای این طرح پرداخت کردند.
وی اظهار داشت: این بانک هم سو با سیاست های دولت و با هدف رونق واحد های تولیدی دام و طیور و تامین امنیت غذایی کشور، صدور دامدار کارت و پرداخت تسهیلات خرید نهاده های دامی را در دستور کار قرار داده است و با تسهیل شرایط اعتبارسنجی و اخذ تضامین و بسیج شعب بانک کشاورزی این تسهیلات با سهولت و سرعت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
جهانی میر تصریح کرد: بانک کشاورزی پس از معرفی متقاضیان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شعب این بانک، تسهیلات یارانه دار خرید نهاده های دامی را به واحد های کوچک با نرخ سود ۱۰ درصد و به واحد های متوسط و بزرگتر از طریق سامانه بازارگاه با نرخ سود ۱۲ و ۱۵ درصد پرداخت می کند.