پرداخت دستمزد گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای لرستان
پرداخت دستمزد گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای لرستان
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: هم اکنون در شرکت آب منطقه ای لرستان ۱۸ گروه گشت و بازرسی بطور شبانه روز  در پروژه های طرح احیاء فعالیت داشته و هرگونه حفر و برداشت غیرمجاز از منابع آبی را رصد کرده و با همکاری نیروهای انتظامی با افراد خاطی برخورد قاطعانه و قانونی خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، داریوش حسن نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پنجاه و ششمین گردهمایی مدیران ارشد بخش آب کشور که در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید، بنا براطلاعات واصله قرار است حقوق و مزایای نیرو های گشت و بازرسی همانند پرسنل طرح عمرانی از طریق خزانه به صورت منظم و‌ ماهیانه پرداخت شود.

وی افزود: با تصویب این مصوبه دغدغه و مشکلات نیروهای زحمتکش گشت و بازرسی شرکت که نقش موثری در حفظ و صیانت از منابع آبی استان و احیا طرح تعادل بخشی دارند برطرف خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان افزود: هم اکنون در شرکت آب منطقه ای لرستان ۱۸ گروه گشت و بازرسی بطور شبانه روز  در پروژه های طرح احیاء فعالیت داشته و هرگونه حفر و برداشت غیرمجاز از منابع آبی را رصد کرده و با همکاری نیروهای انتظامی با افراد خاطی برخورد قاطعانه و قانونی خواهند داشت.

خبرنگار: محمد جهانشاهی فرد