پرداخت ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان لرستانی
پرداخت ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان لرستانی
مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان خبر داد: سال ۱۴۰۱ یکهزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، علی جهانی میر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۲۸هزار و ۲۱۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون به کشاورزان و مشتریان این بانک پرداخت شده است.
وی افزود: سال ۱۴۰۱ یکهزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.