پروژه جاده خرم آباد _ پلدختر پیشرفت آنچنانی نداشته است
پروژه جاده خرم آباد _ پلدختر پیشرفت آنچنانی نداشته است
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت پروژه خرم آباد - پلدختر گفت: مهم‌ترین مسئله مربوط به این پروژه بحث تأمین اعتبار است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ به نقل از خبرگزاری مهر، احمدرضا دالوند با بیان اینکه تقریباً سه سال از وقوع سیلاب در استان می‌گذرد اما بر اساس گزارشی که اعلام شده و  این پروژه تقریباً ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این پروژه پیشرفت آن چنانی نداشته است، دلیل اصلی آن هم بحث تأمین اعتبار است.
معاون عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: برای بحث تأمین اعتبار پروژه از دو محل در حال پیگیری هستیم، ماده ۵۶ و تهاتر نفت از جمله این دو محل اعتباری است.
دالوند با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم این اعتبارات را اخذ کنیم، مشکل اصلی پروژه حل می‌شود و سرعت کار در پروژه بالا می‌رود گفت: قطعه اول و چهارم پروژه فعال است، ماده ۵۶ این پروژه مصوب شده، مقداری گیر قرار دادی دارد که در حال پیگیری برای حل است.