پروژه مسکن معلولان الیگودرز تعیین تکلیف شود
پروژه مسکن معلولان الیگودرز تعیین تکلیف شود
معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان عنوان کرد: برای تکمیل پروژه مسکن معلولان الیگودرز تامین اعتبار انجام گرفته است و قرار است با فرماندار شهرستان، مدیرکل راه و شهرسازی صحبت شود تا راهکاری برای حل این موضوع ارائه و وضعیت این پروژه هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، رضا وفایی در جمع خبرنگاران در خصوص مشکل مسکن بیست خانوار دارای دو معلول در الیگودرزی گفت: رئیس انجمن خیران مسکن ساز لرستان متولی ساخت این پروژه است که براساس تعهدات قبلی بنا بوده کار را پیش ببرد و بعد از تایید مبلغی واریز شود.

وی افزود: برای ساخت این واحدها طی سال های گذشته ۳۵۰ میلیون تومان به پیمانکار پرداخت شده، اما براساس بررسی کارشناسان تنها به اندازه ۷۰ میلیون تومان کار صورت گرفته است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان عنوان کرد: برای تکمیل پروژه مسکن معلولان الیگودرز تامین اعتبار انجام گرفته است و قرار است با فرماندار شهرستان، مدیرکل راه و شهرسازی صحبت شود تا راهکاری برای حل این موضوع ارائه و وضعیت این پروژه هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

خبرنگار: محمد جهانشاهی فرد