پلمپ ۲۴ واحد متخلف بهداشتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری
پلمپ ۲۴ واحد متخلف بهداشتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری
مدیر کل دامپزشکی لرستان از پلمپ ۲۴ واحد متخلف بهداشتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، علی زبردست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماه ابتدایی سالجاری ۲۴ واحد عرضه کننده فرآورده‌های خام دامی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمپ شدند.
مدیر کل دامپزشکی استان لرستان افزود: تعداد ۲۴ واحد تهیه، استحصالی و عرضه کننده فراورده های خام دامی در سه ماه ابتدایی سالجاری به دلیل تخلفات بهداشتی علی رغم تذکرات قبلی با هماهنگی صورت گرفته با مقام قضایی استان پلمپ شده اند.
زبردست افزود: با توجه به جایگاه اداره کل دامپزشکی استان لرستان در نظارت بر تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی *هر گونه فعالیت باید در چهار چوب قوانین و‌ مقررات سازمان دامپزشکی کشور‌ در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه باشد.
وی گفت: این اداره کل در ممیزی های دوره ای موضوع سلامت عمومی در بحث عرضه فرآورده‌های خام دامی را در اولویت قرار داده است.