یادداشت حسام شفیعی، سردبیر پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

پیامکی از روی درماندگی

شاید برای خیلی از عزیزان و اصحاب محترم رسانه پیش آمده باشد در برخی مواقع که جهت پیگیری امورات و انجام کارها با تلفن همراه بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و اخیراً هم معاونین و کارمندان ادارات مربوطه تماس گرفته می شود، فرد موردنظر در حالی که مشغول خوردن چای و یا احیانا مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم است، برای اینکه پاسخی به مطالبه مردم و اصحاب رسانه که با وی تماس گرفته‌اند، نداشته باشد و یا اینکه نداشته است، ضمن رد تماس که در واقع نوعی بی احترامی و بی حرمتی به مردم و افکار عمومی است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، “سلام، من جلسه هستم”، شاید برای خیلی از عزیزان و اصحاب محترم رسانه پیش آمده باشد در برخی مواقع که جهت پیگیری امورات و انجام کارها با تلفن همراه بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و اخیراً هم معاونین و کارمندان ادارات مربوطه تماس گرفته می شود، فرد موردنظر در حالی که مشغول خوردن چای و یا احیانا مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم است، برای اینکه پاسخی به مطالبه مردم و اصحاب رسانه که با وی تماس گرفته‌اند، نداشته باشد و یا اینکه نداشته است، ضمن رد تماس که در واقع نوعی بی احترامی و بی حرمتی به مردم و افکار عمومی است، پیامی خودکار مبنی بر اینکه من در جلسه هستم برای مان و برای تان می فرستند.
نمونه کوچک این کار چند روز پیش بود که بنده در تماس با یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و البته خدمات رسان پیگیری یک مسئله مردمی و غیرشخصی بودم، ابتدا با دفتر رئیس مربوطه تماس گرفتم که مدیر دفتر ایشان فرمودند: وی تشریف ندارند که البته بعد مشخص شد تشریف داشتند. بهرحال با گوشی همراه ایشان تماس گرفتم که ضمن رد تماس، پیامی سریع آمد که من جلسه هستم یعنی که…… بگذریم، جهت اینکه من برایم یقین حاصل شود که خدای نکرده من اشتباه کرده ام و برداشتم ناصحیح است، به فاصله کمتر از یک دقیقه بعدش با خط دیگرم با پیش شماره ۰۹۱۲ تماس گرفته که ایشان با شوق و ذوق آنچنانی پاسخم داد و پرسیدم اقای رییس کجا تشریف دارید که البته بدون اینکه بپرسند من کی هستم و از کجا زنگ میزنم فرمودند اتاقم در محل کار هستم و الباقی ماجرا که گفتنش در این مجال نمی گنجد.
این پارادوکس برای من خیلی آزاردهنده بود، یعنی کسی و یا کسانی که حقوقش بابت خدمت رسانی و پاسخگویی به مردم که ولی نعمت ما هستند می‌باشد، چرا عین آب خوردن دروغ می گویند، دروغ به مردم، دروغ به افکار عمومی و دروغ به خودش و وجدانی که شاید نیست.
هر چند می دانم از این به بعد جواب تلفن من رو خواهند داد، حتی اگر در جلسه باشند، ولی کاش فقط من نباشم و کل مردم را با یک زاویه دید نگاه کنند و پاسخی ولو کوچک به آنها بدهند…

* سردبیر پایگاه خبری گفتار ما