پیام تسلیت انجمن لرستانی های مقیم تهران به مناسبت درگذشت استاد ایزدپناه
پیام تسلیت انجمن لرستانی های مقیم تهران به مناسبت درگذشت استاد ایزدپناه

گُفتار: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران ساحت دانش و فرهنگ در مصیبت درگذشت فرزانه و ادیب بزرگوار، زنده نام و زنده یاد، استاد حمید ایزدپناه، داغدار است. این استاد برجسته ی فرهنگ و هنر کشور، با گنجینه ای از آگاهی و دانش و عشق و ایمان، […]

گُفتار:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

ساحت دانش و فرهنگ در مصیبت درگذشت فرزانه و ادیب بزرگوار، زنده نام و زنده یاد، استاد حمید ایزدپناه، داغدار است. این استاد برجسته ی فرهنگ و هنر کشور، با گنجینه ای از آگاهی و دانش و عشق و ایمان، افق تازه ای در معرفی و ارتقاء جایگاه فرهنگی سرزمین لرستان و قوم لُر گشود و به تنهایی و با دستان خالی، وظیفه ی چند سازمان و نهاد فرهنگی را در سپیده دم توسعه لرستان، به دوش کشید و در طی زندگی پربار و پر برکتش، به تولید کتب و مقالات متعدد و با ارزش دست زد و حیات فرهنگانجمن لرستانی های مقیم تهرانی لرستان را جانی تازه بخشید و بدین سان نام خود را با تاریخ و فرهنگ ایران زمین گره زد.

انجمن لرستانی های مقیم تهران این ضایعه ی دردناک را به خانواده ی محترم و داغدارشان، اصحاب علم و فضیلت و فرهنگ و هنر ایران و به ویژه مردم شریف لرستان، تسلیت عرض می نماید.

انجمن لرستانی های مقیم تهران