پیگیر تاخیر بانک های لرستان در خصوص پرداخت وام‌های ازدواج باشید
پیگیر تاخیر بانک های لرستان در خصوص پرداخت وام‌های ازدواج باشید
لطفاً از بانک ها در خصوص علت تاخیر در پرداخت وام‌های ازدواج پیگیری کنید.

لطفاً از بانک ها در خصوص علت تاخیر در پرداخت وام‌های ازدواج پیگیری کنید.

کسانی که فروردین و اردیبهشت تشکیل پرونده داده اند هنوز موفق به گرفتن وام ازدواج از بانک مسکن نشده اند، این در حالیه که از طرف ریاست جمهوری و مسئولان استانی بارها اعلام شده که وام های ازدواج باید در کمترین زمان پرداخت شوند و با توجه به هزینه های بالا زوجها برای شروع زندگی روی این وام برنامه ریزی می کنند.