چرا شهرداری‌ ایستگاه‌ های برون شهری به سمت کوهدشت را ساماندهی نمی‌کند
چرا شهرداری‌ ایستگاه‌ های برون شهری به سمت کوهدشت را ساماندهی نمی‌کند
چرا شهرداری‌ ایستگاه‌ های برون شهری به سمت کوهدشت را ساماندهی نمی‌کند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، چرا شهرداری‌ ایستگاه‌ های برون شهری به سمت کوهدشت را ساماندهی نمی‌کند
برخی راننده‌های شخصی ادعای‌ ایستگاه داری دارند و گاهی باعث درگیری رانندگان، اهالی و کسبه اطراف می‌شوند.
شهرداری خرم آباد سریعاً به این موضوع رسیدگی کند.