چرخ لنگ تولید در الیگودرز و بی توجهی مسوولان!
چرخ لنگ تولید در الیگودرز و بی توجهی مسوولان!
بیش از ۴ سال است که واحدهای تولیدی مسیر جاده خمین الیگودرز  پیگیر مشکلات خود که مهم ترین آنها عدم اتصال انشعاب گاز و چشم به راه ماندن وصل شدن به شبکه سراسری گاز شهری ست که می رود تا تعطیلی این واحدها را به دنبال داشته باشد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سالها حول محور تولید، این معظم له سعی در تبیین اهمیت موضوع تولید و حمایت از تولید کننده دارد، ولی متاسفانه شاهدیم که مسؤلین شهر ما علی رغم اینکه خود را رهرو فرامین رهبر معظم می نامند، هیچ تلاشی در جهت بهبود اوضاع و برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان نمی‌کنند!
بیش از ۴ سال است که واحدهای تولیدی مسیر جاده خمین الیگودرز  پیگیر مشکلات خود که مهم ترین آنها عدم اتصال انشعاب گاز و چشم به راه ماندن وصل شدن به شبکه سراسری گاز شهری ست که می رود تا تعطیلی این واحدها را به دنبال داشته باشد.
لذا شایسته است همه مسوولین مربوطه به خصوص نماینده و فرماندار شهر در راستای برداشتن موانع تولید، امکانات حداقلی موجود را برای این تولیدکنندگان فراهم سازند، در غیر اینصورت این اهمال و کم کاری و عدم توجه به راهبردهای اساسی کشور را با مردم و نهادهای ناظر بالادستی در میان گذاشته و قصور و کم کاری های این بزرگواران را بیان می کنیم.

جمعی از واحدهای تولیدی الیگودرز لرستان