کارگاه اموزشی سبک زندگی با تاکید بر دوره نوجوانی/ مدرس: دکتر ولی بهرامی
کارگاه اموزشی سبک زندگی با تاکید بر دوره نوجوانی/ مدرس: دکتر ولی بهرامی

به گزارش گفتار ما، سبک زندگی یک فعالیت نظام مند است که از “سلیقه” فرد سرچشمه می گیرد. سلیقه خصوصیت انتخابی دارد که از فرآیند جامعه پذیری، آموزشی و به زعم بوردیو از موقعیت فرد در فضای اجتماعی(میدان) سرچشمه می گیرد. با تغییراتی که در جامعه از تولید به مصرف و از اقتصاد به فرهنگ […]

IMG-20190807-WA0002-620x330به گزارش گفتار ما، سبک زندگی یک فعالیت نظام مند است که از “سلیقه” فرد سرچشمه می گیرد. سلیقه خصوصیت انتخابی دارد که از فرآیند جامعه پذیری، آموزشی و به زعم بوردیو از موقعیت فرد در فضای اجتماعی(میدان) سرچشمه می گیرد.

با تغییراتی که در جامعه از تولید به مصرف و از اقتصاد به فرهنگ و به وجود آمده  است سبک زندگی مطرح شده است.

تحت تاثیر تغییراتی که در خانواده و فضاهای اجتماعی به وجود آمده است، نوجوانان امروز سلیقه و ترجیحات متفاوتی با نوجوانان گذشته دارند.  بنابراین نوجوان امروز دیگر نوجوان دیروز نیست. بی توجهی به این مسله می تواند منجر به فاصله گیری نقش در نوجوان شود.

هرچند پرخاشگری یک خصوصیت  در نوجوان است، ولی پرخاشگری خارج از حد متعارف می تواند یک امر نابهنجار باشد و یکی از علل پرخاشگری نوجوانان  آن است که آنها هنوز مهارت های گفت و گو  را نمی دانند. دیالوگ ضرورى است و  یک روند و یک پروسه زندگى است. دیالوگ را ابتدا باید زندگى کرده و سپس به دیگران ارایه دهیم.

“همدلى”،”پرهیز از شتاب” “احترام تام به دیگران” ، “نظارت برخویشتن خود” و “گوش فرا دادن”…. را باید زندگى کرد.

رفتار نوجوان رفتار تکانه ای است (رفتار ناگهانی و بدون تفکر ) بنابراین لازمه ارتباط با نوجوان صبوری است و  ما نباید در مقابل کنش های نابجای نوجوان سریع واکنش نشان دهیم و تصمیم بگیریم.

در دوره نوجوانی دو هدف قدرت و انتقام گرفتن غلبه دارد و تقویت حس وابستگی و انتقام از طریق سبک های تربیتی غلط خانواده(رها و مستبدانه و بی اعتنا ) می تواند به مثابه معجون مرگ اوری در خودکشی نوجوانان موثر باشد.

بزهکاری نوجوانان می تواند ریشه در گسست و چندپاره شدن روابط والدین  داشته باشد. بنابراین  هر اندازه رویکرد تربیتی دموکراتیک و روابط گرم و همراه با محبت در بین والدین حاکم باشد بزه و نابهنجاری های اجتماعی کاهش می یابد.

استفاده از روش پیامد رفتاری به والدین کمک می کند که فرزندان  مسئولیت رفتارشان را با عهده گیرند

نوجوان باید جوابگوی انتظارات مختلف والدین، معلمان، همسالان و….  باشند و این موجب تعارضات درونی انها می شود . انچه می تواند به کاهش تعارضات نوجوان کمک کند  باید بزرگ شدن نوجوان را  به رسمیت شناختن  شناخت. تعارض  بین تصور نوجوان از اینکه بزرگ شده و هنوز والدین او را کودک می دانند می تواند به منجر به بیشتر شدن تعارضات دورنی نوجوان شود. در دیالوگ باید به نوجوان گفت” تو بزرگ شده ای و تصمیم تو برایم قابل ارزش است”.

استفاده بیش از حد  نوجوانان از مکانیسم های دفاعی خصوصا دلیل تراشی می تواند این پیام را داشته باشد که هر حرفی از طرف نوجوان ممکن است واقعیت نداشته باشد.

مشارکت نوجوان در امور، توجه به کوشش و تلاش نوجوان به جای  نتیجه گرایی او و تقویت نقاط مثبت او می تواند  از جمله روش های مناسب تشویق  نوجوانان باشد…