کاهش ۳۲ هزار تنی محصولات باغی لرستان در طی سال زراعی ۱۴۰۱
کاهش ۳۲ هزار تنی محصولات باغی لرستان در طی سال زراعی ۱۴۰۱
مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان با اشاره به خسارت ۳۰ درصدی به باغات استان، گفت: شاهد کاهش ۳۲ هزار تنی محصولات باغی لرستان در طی سال زراعی ۱۴۰۱ بودیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمدحسن کیانی فر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با کاهش نزولات آسمانی و پیامد آن بروز خشکسالی در استان لرستان طی سال آبی اخیر، شاهد میانگین خسارت ۳۰ درصدی به باغات استان بودیم.
وی با اشاره به کاهش ۳۲ هزار تنی محصولات باغی استان در طی سال زراعی جاری، اظهار داشت: خسارت خشکسالی ۱۴۰۱ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۱۰۰۰ نفر را به مخاطره انداخته است.
کیانی فر افزود: به دلیل عدم آبدهی قنوات و چا‌‌ه‌ها در مناطق سردسیر و معتدل استان نیز پدیده خشکسالی خسارت زیادی به باغات این مناطق وارد کرد.

* خبرنگار: حسام شفیعی