کتاب «بافت شناسی فرآورده های گوشتی» در مرکز اسناد و شناسایی مفاخر بروجرد رونمایی شد
کتاب «بافت شناسی فرآورده های گوشتی» در مرکز اسناد و شناسایی مفاخر بروجرد رونمایی شد
از کتاب «بافت شناسی فرآورده های گوشتی» در مرکز اسناد و شناسایی مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد رونمایی شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، ‌کتاب «بافت شناسی فرآورده های گوشتی» پژوهش مشترک «حسن مروتی»، «حمیدرضا مرادی»،«مازیار تقوی»و«ساره نجف اسعدی»‌که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، در مرکز اسناد و شناسایی مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد رونمایی شد.

در این کتاب آمده است؛ در چند سال اخیر سازمان ملی استاندارد ایران، یکی از شرایط اصلی اخذ مجوز پخش فراورده‌های تولیدشده در بازار را انجام آزمون بافت‌شناسی و احراز استفاده ‌نکردن از بافت‌های غیرمجاز بر اساس دستورالعمل‌های تهیه‌شده اعلام کرده است. از این رو پس از طی مراحل قانونی، مجوز آزمون‌های بافت‌شناسی به برخی از آزمایشگاه‌های خصوصیِ مواد غذایی داده شده است. یکی از چالش‌های مهم این آزمایشگاه‌ها، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری افراد با صلاحیت در تشخیص محصولات تهیه‌شده از فراورده‌های گوشتیِ ارجاعی است.