کتاب رازهای قدرت ذهن نویسنده لرستانی منتشر شد
کتاب رازهای قدرت ذهن نویسنده لرستانی منتشر شد
تازه‌ترین اثر زهرا اسماعیلی؛ نویسنده، شاعر، پژوهشگر و روانشناس با نام "رازهای قدرت ذهن" به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، تازه‌ترین اثر زهرا اسماعیلی؛ نویسنده، شاعر، پژوهشگر و روانشناس با نام “رازهای قدرت ذهن” به چاپ رسید.
اسماعیلی سرپرستی شاعران و نویسندگان انتشارات حوزه مشق و گروه کشف استعداد برتر را بر عهده دارد.
سردبیری هفته نامه ستارگان حوزه مشق؛ سردبیری فصلنامه رقص واژه‌ها، روانشناس، عضو سازمان جهانی یونیسف از سوابق اوست. وی از مربیان و اساتید انگیزشی راه موفقیت هم به شمار می‌رود.