کسب رتبه چهارم بیکاری لرستان در کشور
کسب رتبه چهارم بیکاری لرستان در کشور
لرستان و سیستان‌ و بلوچستان نیز با ۱۲.۸ درصد مشترکاً در جایگاه چهارم نرخ بیکاری هستند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ و براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشت و ۷۴ هزار و ۸۸۵ نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد.
کرمانشاه با ۱۵.۴ درصد، هرمزگان ۱۵.۳ درصد و خوزستان با ۱۴.۱ درصد رتبه‌های اول تا سوم بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان‌ها دارند.
لرستان و سیستان‌ و بلوچستان نیز با ۱۲.۸ درصد مشترکاً در جایگاه چهارم نرخ بیکاری هستند.