کشاورزان سلسله حق آبه زیست محیطی را رعایت کنند
کشاورزان سلسله حق آبه زیست محیطی را رعایت کنند
رئیس اداره منابع آب شهرستان سلسله عنوان کرد: کشاورزان حقوق حق آبه بران و حق آبه زیست محیطی را رعایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، ذبیح جودکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ پس از دریافت شکایت مردمی و گزارش گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان سلسله مبنی بر ساخت یک دهنه بند انحرافی بر روی رودخانه کهمان برای انتقال آب به روستای بتکی پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید، بند مذکور بصورت غیر قانونی و بدون توجه به رعایت حقابه بران پایین دست احداث شده بود که پس از حضور کارشناسان اداره منابع آب در محل بصورت مسالمت آمیز با حضور نمایندگان کشاورزان و نظارت کارشناسان این اداره، آب رودخانه بصورت عادلانه تقسیم و قسمتهایی از بند مذکور که غیر اصولی ساخت شده بود تخریب گردید.
وی گفت: بعلت کاهش نزولات جوی و کاهش ۶۰ درصدی آب های سطحی بخصوص رودخانه کهمان بایستی تمامی کشاورزانی که نهرهای منشعب خود را از این رودخانه آبگیری می نمایند، نسبت به رعایت حقوق حق ابه بران پایین دست و حق ابه زیست محیطی توجه کامل داشته و از هرگونه آبگیری بصورت قطع کامل رودخانه اجتناب نمایند.
جودکی افزود: با توجه به نقصان آب و تنش های آبی موجود تمامی کشاورزان نسبت به رعایت الگوی کشت، توزیع و تقسیمات عرفی آب بصورت عادلانه توجه کامل داشته و از هرگونه زیاده خواهی و اسراف آب و کشت محصولات آبدوست اجتناب نمایند.
وی با بیان اینکه رعایت حق ابه سایر کشاورزان قانونی و شرعی واجب بوده بیان داشت: در صورت تخلف در حوزه منابع آب سطحی و زیر زمینی برخورد قانونی خواهد شد، و بدون هیچگونه مماشاتی با متخلفین حوزه آب برخوردقانونی خواهد شد.