رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:

کمبود دارویی در بیمارستان های لرستان نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: هیچ گونه کمبود دارویی در سطح بیمارستان‌های استان نداریم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان‌ در اولین نشست کمیته تدابیر ویژه دارو در سال جاری، در خصوص بدهی‌های دانشگاه به شرکت‌های تجهیزاتی و مطالبات شرکت‌های پخش دارو و همچنین در مورد کمبودهای دارویی و اقلام پرمصرف دارویی و دیگر تجهیزات بیمارستانی، اظهار داشت:دانشگاه بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان بدهی دارویی دارد.

وی افزود:برای اولین بار در استان، داروی بیماران خاص را تزریق کردیم و درصدی از این کمبودهای دارویی که یک مشکل کشوری است، منطقی به نظر می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان،یکی از اولویت‌های حوزه کاری معاونت غذا و دارو دانشگاه را تأمین داروی بیماران بستری و رفع کمبودهای دارویی بیماران خاص و شیمی درمانی دانست و گفت:ما هیچ کمبودی حتی یک مورد کمبود سرم و هر نوع دارویی، در سطح بیمارستان‌های استان نداشته‌ ایم.

دلفان، افزود:گاهی باید یک مجموعه را حمایت کرد تا مشکلات مردم مرتع شود، نه اینکه دست به تخریب زد و مانع ترقی و پیشرفت افراد در جامعه شد.

* خبرنگار: مریم شفیعی