کمبود دارویی در بیمارستان های لرستان نداریم
کمبود دارویی در بیمارستان های لرستان نداریم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: هیچ گونه کمبود دارویی در سطح بیمارستان‌های استان نداریم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان‌در اولین نشست کمیته تدابیر ویژه دارو در سال جاری، در خصوص بدهی‌های دانشگاه به شرکت‌های تجهیزاتی و مطالبات شرکت‌های پخش دارو و همچنین در مورد کمبودهای دارویی و اقلام پرمصرف دارویی و دیگر تجهیزات بیمارستانی، اظهار داشت:دانشگاه بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان بدهی دارویی دارد.

وی افزود:برای اولین بار در استان، داروی بیماران خاص را تزریق کردیم و درصدی از این کمبودهای دارویی که یک مشکل کشوری است، منطقی به نظر می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان،یکی از اولویت‌های حوزه کاری معاونت غذا و دارو دانشگاه را تأمین داروی بیماران بستری و رفع کمبودهای دارویی بیماران خاص و شیمی درمانی دانست و گفت:ما هیچ کمبودی حتی یک مورد کمبود سرم و هر نوع دارویی، در سطح بیمارستان‌های استان نداشته‌ ایم.

دلفان، افزود:گاهی باید یک مجموعه را حمایت کرد تا مشکلات مردم مرتع شود، نه اینکه دست به تخریب زد و مانع ترقی و پیشرفت افراد در جامعه شد.

در ادامه دکتر مومنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گزارشی از وضعیت دارویی استان ارائه داد و گفت:طی سال گذشته فقط ۷۵۰ هزار عدد سرم در استان تجویز شده و این یک قلم، خود گواه این است که بیشتر کمبودهای دارویی، تجویز القایی است‌.

وی افزود:درخواست بیمار مبتنی بر تجویز اقلام تزریقی در استان بالاتر از نرم کشوری است،بگونه ای که ۸۰ میلیارد تومان صرف داروهای تزریقی (۷۰ درصد نسخ ) در استان شده است.

مومنی گفت:طی یکسال، ۱۳ شرکت توزیع کننده و ۷۷ داروخانه در سطح استان اضافه شده است که اشتغال ۳۰۰ نفر را در پی داشته و هم اکنون ۵۱ شرکت پخش دارو در لرستان فعالیت می کنند.

وی در مورد کمبودهای دارویی در استان،گفت: کمبودهای اقلام دارویی کشوری است و عمده ترین مشکل،همزمانی پیک هشتم کرونا با افزایش تعداد بار مراجعات مردمی به مراکز ما بود که همیشه در آغاز سال با آن روبرو هستیم.

مومنی یکی از کمبودهای دارویی را داروهای پیوندی دانست که بصورت پرونده ای هستند و وزارت بهداشت طبق لیست معاونت درمان هر دانشگاهی این اقلام را تحویل می دهد و معاونت غذا و دارو هیچ دخل و تصرفی در این تعداد و اقلام دارویی ندارد و بصورت سامانه ای است.

علی فرهادی، معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست اظهار داشت:مجموع بدهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۵۲۱ میلیارد تومان است.

وی افزود:از این میزان ۱۹۹ میلیارد تومان مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: همچنین از مجموع این میزان بدهی، ۳۲ میلیارد تومان مربوط به معاونت غذا و دارو و ۳۲۰ میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی دارویی است

در پایان این نشست،یشنهادات و راهکارهای لازم مطرح و روی بررسی صورت وضعیت های بیمارستانی و ارسال صورت حساب ها به سازمان های بیمه گر برای جلوگیری از کسورات بیمه ای، تاکید شد.