کنترل سیستم نظارت بر شعله اجاق گازهای عرضه شده در بازار لرستان
کنترل سیستم نظارت بر شعله اجاق گازهای عرضه شده در بازار لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان از کنترل سیستم نظارت بر شعله در اجاق گازهای عرضه شده در بازار استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مرضیه قنبریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در تیر ماه سال جاری در طرح کنترل بازار، بازرسی از اجاق گازهای موجود در سطح عرضه انجام گرفت.
وی گفت: در این طرح ویژه، اجاق گازها اعم از فردار یا بدون فر، توسط کارشناسان اداره کل از نظر سیستم نظارت بر شعله (ترموکوپل)، داشتن علامت استاندارد، وضعیت برچسب انرژی، وجود لبه های تیز و برنده، و وضعیت سر شعله های اجاق گاز مورد بررسی قرار گرفتند و موارد مغایر مشاهده شده، حهت بررسی بیشتر و برخورد قانونی به استانهای محل تولید اعلام شد.