گران فروشی خط قرمز ماست
گران فروشی خط قرمز ماست
سرپرست فرمانداری پلدختر عنوان کرد: گران فروشی یا کم فروشی خط قرمز ماست و در این شرایط با تشدید نظارت بر بازار از حقوق مردم صیانت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حمید خادم در بازدید از فروشگاه های سطح شهر پلدختر اظهار داشت: برای صیانت از حقوق شهروندان نظارت ها بر بازار و اصناف افزایش می یابد و با گران فروشی به شدت برخورد می شود.

وی گفت: با توجه به بهبود شرایط کرونایی کشور شهروندان جهت خرید نوروزی نسبت به سالهای گذشته حضور چشمگیر تری در بازار دارند که باید شرایط مناسبی برای آنان فراهم کرد.

خادم افزود: گران فروشی یا کم فروشی خط قرمز ماست و در این شرایط با تشدید نظارت بر بازار از حقوق مردم صیانت خواهد شد.