گرفتن چند عکس و نمایش در فضای مجازی ماحصل احداث دایک حفاظتی شهر معمولان
گرفتن چند عکس و نمایش در فضای مجازی ماحصل احداث دایک حفاظتی شهر معمولان
عضو شورای شهر معمولان گفت: پروژه احداث دایک حفاظتی شهر معمولان که بعد از سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ و همزمان با سایر پروژه های دیوار ساحلی شهرستان پلدختر آغاز شد، بعد از گذشت بیش از ۴۴ ماه و وعده های مسئولین شهرستانی و استانی تاکنون به سرانجام نرسیده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، جواد نظری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژه احداث دایک حفاظتی شهر معمولان که بعد از سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ و همزمان با سایر پروژه های دیوار ساحلی شهرستان پلدختر آغاز شد، بعد از گذشت بیش از ۴۴ ماه و وعده های مسئولین شهرستانی و استانی تاکنون به سرانجام نرسیده است.
وی گفت: این پروژه بارها توسط مسئولین آب شهرستان پلدختر و استان و برخی مسئولین رده بالا مورد بازدید قرار گرفته، اما ماحصل این دید و بازدیدها برای مردم معمولان جز چندین عکس نمایشی در فضای مجازی نبوده است و به گفته همین مسئولین بدلیل کمبود اعتبار بارها به تعطیلی انجامیده است!
نظری ضمن انتقاد از عملکرد متولیان امر در شهرستان پلدختر و آب منطقه ای استان بعنوان متولی احداث دایک حفاظتی شهر معمولان، بعنوان تنها دایک به سرانجام نرسیده شهرستان پلدختر، خواستار شروع بکار این پروژه و تسریع در روند احداث آن شد.

* خبرنگار: الهه احمدی سبزوار