گزارش تصویری همایش بزرگ اصلاح طلبان و حامیان دولت در شهرستان پلدختر
گزارش تصویری همایش بزرگ اصلاح طلبان و حامیان دولت در شهرستان پلدختر

              

img_20160919_195919 img_20160920_003755 img_20160920_003803    %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b6%db%b3%db%b4%db%b1%db%b9-1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b8%db%b1%db%b5%db%b5%db%b9-1 img_20160920_005152

img_20160920_003759  img_20160920_003807  img_20160920_005156 img_20160920_005158 img_20160920_005201 img_20160920_005204    img_20160920_005245  img_20160920_020032 img_20160920_020036 img_20160920_020040 img_20160920_020043 img_20160920_020514