گزارش فوق‌االعاده آلودگی هوا به نهادهای ملی ارسال می‌شود
گزارش فوق‌االعاده آلودگی هوا به نهادهای ملی ارسال می‌شود
ئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان عنوان کرد: تغییر درجه‌بندی آب‌ و هوای مناطق این استان در دستور کار قرار گرفته و گزارش اثرات آلودگی آب‌وهوای لرستان به نهادهای ملی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سمانه حسن پور در کارگروه اثرات آلودگی هوا بر اقتصاد و همچنین بررسی فوق‌العاده بدی و موضوع بند الف ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در لرستان، اظهار داشت: تغییر درجه‌بندی آب‌ و هوای مناطق این استان در دستور کار قرار گرفته و گزارش اثرات آلودگی آب‌وهوای لرستان به نهادهای ملی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
وی گفت: پیگیری برقراری فو‌ق‌العاده بدی آب‌وهوا برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی واقع در شهرستان خرم‍‌آباد و تغییر درجه‌بندی آب‌وهوای سایر مناطق این استان از درجه ۱و ۲به ۳و ۴ در دستور کار قرار گرفته است و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند گزارشات خود را ظرف یک هفته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ارائه بدهند.