بانو قدم خیر، شیر زن بالاگریوه
بانو قدم خیر، شیر زن بالاگریوه
قدم خیر دارای طبعی بزرگ و مردانه در کنار ظرافت های زنانه بود و به همین سبب نام او به عنوان شیر زن بالاگریوه ای در تاریخ لرستان جاودانه شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بی تردید قدم خیر به عنوان مشهورترین زن که تصویری کامل از زن لر در او دیده میشود بر تارک تاریخ لرستان می درخشد
قدم خیر در سال ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۰)میلادی در کوه تنگوان (شمال اندیمشک و لور)و در مکانی به نام گود در اشکفت اله کرم به دنیا امد. پدرش کیخا قنی (قندی)مردی سرشناس و مردم دار بود که ریاست طایفه بزرگ قلاوند را به عهده داشت . مادر او جواهر نام داشت که زنی با ویژه گی های ممتاز بود و همسر اول کدخدا قندی بود.
قدم خیر ۹ برادر داشت که از این بین عباس خان ومحمد علی (بزرگی)افرادی سرشناس و معتبر در لرستان و بالاگریوه بودند.
قدم خیر به واسطه ی این که دخت خان بود و رفت و امد زیادی به منزل پدریش انجام میشد با شرکت در مجالس های مختلف تجربه هایی کسب کرد که کمتر زن بالاگریوه ای به ان دست یافت.
قدم خیر دارای طبعی بزرگ و مردانه در کنار ظرافت های زنانه بود و به همین سبب نام او به عنوان شیر زن بالاگریوه ای در تاریخ لرستان جاودانه شد.
قدم خیر بعد از چند ازدواج که مسایل طایفه ای و اتفاقات غیر معمول در ان نقش داشتند صاحب یک پسر به نام محمد خان شد که ایشان هم اکنون در اندیمشک زندگی میکنند.قدم خیر در میان سالی در و زمانی که هنوز تاریخ میتوانست خاطرات بیشتری از او برای بالاگریوه به یادگار بگزارد دیده از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.
قدم خیر نه به خاطر سیمای زنانه اوبلکه به خاطر خوش سخن بودن نجیب و با ادب بودن (چرا که در خانواده ای با این ویژه گی ها تربیت شده بود)و از همه مهمتر به خاطر شجاعت و شهامت بسیار در تاریخ لرستان به یادگار ماند.
ایشان بر خلاف سایر زنان عشایری که معمولا از فن سوارکاری و تیر اندازی بی بهره بودند هم سوار کار قابلی و هم تفنگچی ماهری بود. در جنگی که برادران او در ان حضور داشتند دوشا دوش برادران خود ایستاده بود و با تمام خطرات و سختی ها اسلحه و فشنگ به انان میرساند .
در مدح قدم خیر اشعار زیادی سروده شده
و سراغاز ان از مراد بیک گوشه ای است(مراوک).
مراوک
در منزل کیخا از قدم خیر خواستگاری می کند که با مخالفت و تهدید شدید برادران قدم خیر مواجه میشود ومراوک که میداند دیگر وصلت با خان امکان پذیرنیست دو بیت می سراید((عاشقم و دختر بالاگریوه رنگ و رنگ یا و تیام چی دار میوه هم سوری هم اسپی و وا نمکی گوشه* این سید زی کنم خوم هم یدکی))
منظور زن اهل گوشه ی خرم اباد مراوک بدین ترتیب ابیات مراوک گوشه ای (اهل گوشه شین شاه خرم اباد) که حکایت از علاقه فراوان وی داشت ورد زبان مردم گشت اما این پایان کار نبود و ملا جمشید از نوازندگان و شاعرنی ا بزرگ الا کرمه
پا نیام در هرزو هارم هوایی د شکر شیریتره شی تاته زایی