تنش بی آبی در لرستان تهدیدی جدی است
تنش بی آبی در لرستان تهدیدی جدی است

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، حمیدرضا کرموند در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه عمده مصرف آب در دنیا و کشور در بحث کشاورزی بوده اما مصرف آب شرب با توجه به منابع تامین آن مورد اهمیت است. وی ادامه داد: در لرستان با توجه به اینکه از نعمت سدها برای تامین آب […]

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، حمیدرضا کرموند در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه عمده مصرف آب در دنیا و کشور در بحث کشاورزی بوده اما مصرف آب شرب با توجه به منابع تامین آن مورد اهمیت است.

وی ادامه داد: در لرستان با توجه به اینکه از نعمت سدها برای تامین آب شرب پایدار شهرها و روستاها محروم بوده‌ایم امسال در هشت شهر استان با تنش آبی مواجه هستیم و لزوم مصرف بهینه و صرفه‌جویی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی گفت: در بحث تخصیص اعتبارات به دلیل اینکه میزان میانگین بارش‌ها در لرستان از برخی استان‌ها بیشتر است اعتبارات کمتری نسبت به سایر استان‌ها به لرستان تخصیص داده می‌شد اما با پیگیری‌های صورت گرفته و همچنین ارائه ادله مبنی بر عدم وجود سدها و منابع آب پایدار و وجود تنش آبی در استان توانستیم اعتبارات خوبی را در این بخش جذب کنیم.