گلایه برخی شهروندان در خصوص فعالیت نامناسب خوردوهای سیار میوه فروشی
گلایه برخی شهروندان در خصوص فعالیت نامناسب خوردوهای سیار میوه فروشی
برخی خودروهای میوه فروش سیار که در نقاط مختلف شهر خرم آباد حضور دارند بعضا به دلیل پارک نامناسب بخشی زیادی از دسترسی خیابان را مسدود می کنند که باعث بروز مشکل برای رانندگان و عابران پیاده شده است.

به گزارش شهروند خبرنگار گفتار ما ۲۴، برخی خودروهای میوه فروش سیار که در نقاط مختلف شهر خرم آباد حضور دارند بعضا به دلیل پارک نامناسب بخشی زیادی از دسترسی خیابان را مسدود می کنند که باعث بروز مشکل برای رانندگان و عابران پیاده شده است.
از این عزیزان تقاضا می شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی خودروهای خود را در کنار خیابان قرار دهند و مسیر عبور را مسدود نکنند.