گلایه مردم سراب دوره چگنی از لایروبی نشدن کانال مهار سیلاب شهر
گلایه مردم سراب دوره چگنی از لایروبی نشدن کانال مهار سیلاب شهر
گلایه مردم سراب دوره مرکز شهرستان چگنی از لایروبی نشدن کانال مهار سیلاب شهر

گلایه مردم سراب دوره مرکز شهرستان چگنی از لایروبی نشدن کانال مهار سیلاب شهر

کانال مهار روان آب های فصلی شهر سراب دوره، چهار سال است که لایروبی نشده است. از شرکت آب منطقه ای لرستان انتظار می رود پیگیری کند