یادمان مردی از تبار خوبان، حاج علیرضا دریکوندی
یادمان مردی از تبار خوبان، حاج علیرضا دریکوندی

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست      هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود              صحنه پیوسته به جاست.                   خُرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد تاریخ همیشه ایام صادقانه و آبستن رویدادها و سرنوشت انسان ها بوده است. چه انسان های بزرگی که نامشان همیشه ی ایام در تاریخ یک سرزمین […]

90000000000000000000زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

     هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

             صحنه پیوسته به جاست.

                  خُرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

تاریخ همیشه ایام صادقانه و آبستن رویدادها و سرنوشت انسان ها بوده است. چه انسان های بزرگی که نامشان همیشه ی ایام در تاریخ یک سرزمین و منطقه ماندگار شده است. تاریخ سرزمین بالاگریوه هم چون سرزمین های دیگر در دل خود، فرزندان پاک و بزرگی را با  اندیشه های بزرگ و خیرخواهانه به بلندای کبیرکوه پرورش داده است. برخی انسان ها با وجود مکنت و وسع مالی به دور از هرگونه ریا دستی در کار خیر داشته و بانی اموراتی نیک شده اند.

 در این میان خدمات خداپسندانه مرحوم حاج عبدالرضا (علیرضا) دریکوندی برکسی پوشیده نیست.

مردی دوست داشتنی از تبارخوبان، دیار بالاگریوه، فردی خوش مشرب و نیک نام که در همان نگاه اول حسنات نیک را در نگاه و چهره اش می شد فهمید. وی متولد سال ۱۳۲۲ هجری خورشیدی در دزفول بود.

از جمله خیرانی بود که هر سال در مناسبت های مختلف بخشی از درآمد خود را که عموما از راه کشاورزی و باغ داری بود، بعنوان معاون هیئت رئیسه موسسه چهارده معصوم و دارالایتام دزفول به امورات خیریه اختصاص داده و می دهند. سال ها بعنوان کشاورز نمونه کشوری انتخاب شده است. در سال ۱۳۸۱ جهت تسهیل در

 رفت و آمد زائران و ارادتمندان امامزاده احمد پاعلم معروف به شهامد مراد دهنده در دل سنگ های سخت کبیرکوه با صرف هزینه ای بسیار طی حدود چهار سال، موفق به ایجاد راه دسترسی، جاده آسفالت، ساخت بقعه و زائرسرا برای ارادتمندان این امامزاده ی بزرگ شده است.

شایان ذکر است ایشان از جمله افرادی بود که در اولین کنگره منطقه ای بالاگریوه که با حضور شخصیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین بزرگان طوایف  ایل بزرگ  بالاگریوه در سه استان لرستان، خوزستان و ایلام به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر در بهار ۱۳۹۱ برگزار شد بعنوان یکی از مفاخر و چهره های ماندگار دیار بالاگریوه به جهت کارهای عام المنفعه اش مثل اجرای پروژه احداث راه دسترسی و نصب بقعه امامزاده احمد و سایر امورات دیگر مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

نگارنده این مطلب خود سال ها در کنار ایشان در برخی امورات، شاهد حس انسان دوستانه و ارادت شان به ائمه اطهار خصوصا امام زاده احمد روستای پاعلم که دارای دوستداران زیادی در سراسر کشور خصوصا غرب ایران هست، بوده ام. شورای سیاستگذاری و نویسندگان نشریه «گفتار ما» فرا رسیدن اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم را به خانواده وی خصوصا فرزند عزیزشان حاج  بهمن دریکوند تسلیت می گوید.

بیشتر مواقع که به زیارت امامزاده احمد واقع در روستای پاعلم و در دل کبیرکوه می رفتم دیده و می شنیدم عده ای از زوار بعلت صعب العبور بودن جاده دسترسی به این امامزاده بزرگواردچار مصدومیت و احیانا سقوط از دره های طول مسیر و فوت می شوند. آن موقع پیش خودم فکر کردم خداوند بزرگ به من لطف کرده، موقعیتی بدهد تا جاده ای برای دسترسی مردم جهت زیارت درست کنم تا زوار زیارت شان را راحت تر و درآرامش خاطر  انجام بدهند و هدفم از این کار هم چیزی جز رضایت خدا و خدمت به خلق الله و سلامت مردمی که به کرامات این امامزاده اعتقاد داشته، نبوده و نیست.

994 997