یادمان مردی از تبار خوبان: حاج عبدالرضا (علیرضا) دریکوند
یادمان مردی از تبار خوبان: حاج عبدالرضا (علیرضا) دریکوند
تاریخ همیشه ایام صادقانه و آبستن رویدادها و سرنوشت انسان ها بوده است. چه انسان های بزرگی که نامشان همیشه ی ایام در تاریخ یک سرزمین و منطقه ماندگار شده است. تاریخ سرزمین بالاگریوه هم چون سرزمین های دیگر در دل خود، فرزندان پاک و بزرگی را با  اندیشه های بزرگ وخیرخواهانه به بلندای کبیرکوه پرورش داده است.

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست/ هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود/ صحنه پیوسته به جاست/ خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

تاریخ همیشه ایام صادقانه و آبستن رویدادها و سرنوشت انسان ها بوده است. چه انسان های بزرگی که نامشان همیشه ی ایام در تاریخ یک سرزمین و منطقه ماندگار شده است. تاریخ سرزمین بالاگریوه هم چون سرزمین های دیگر در دل خود، فرزندان پاک و بزرگی را با  اندیشه های بزرگ وخیرخواهانه به بلندای کبیرکوه پرورش داده است. برخی انسان ها با وجود مکنت و وسع مالی به دور از هرگونه ریا دستی در کار خیر داشته و بانی اموراتی نیک شده اند. در این میان خدمات خداپسندانه مرحوم حاج عبدالرضا (علیرضا) دریکوند برکسی پوشیده نیست. مردی دوست داشتنی از تبارخوبان، دیار بالاگریوه، فردی خوش مشرب و نیک نام که در همان نگاه اول حسنات نیک را در نگاه و چهره اش می شد فهمید. وی متولد سال ۱۳۲۲ هجری خورشیدی در دزفول بود. از جمله خیرانی بود که هر سال در مناسبت های مختلف بخشی از درآمد خود را که عموما از راه کشاورزی و باغ داری بود، بعنوان معاون هیئت رئیسه موسسه چهارده معصوم و دارالایتام دزفول به امورات خیریه اختصاص داده و می دهند. سال ها بعنوان کشاورز نمونه کشوری انتخاب شده است. در سال ۱۳۸۱ جهت تسهیل در رفت و آمد زائران و ارادتمندان امامزاده احمد پاعلم معروف به شهامد مراد دهنده در دل سنگ های سخت کبیرکوه با صرف هزینه ای بسیار طی حدود چهار سال، موفق به ایجاد راه دسترسی، جاده آسفالت، ساخت بقعه و زائرسرا برای ارادتمندان این امامزاده ی بزرگ شده است. شایان ذکر است ایشان از جمله افرادی بود که در اولین کنگره منطقه ای بالاگریوه که با حضور شخصیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین بزرگان طوایف  ایل بزرگ  بالاگریوه در سه استان لرستان، خوزستان و ایلام به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر در بهار ۱۳۹۱ برگزار شد بعنوان یکی از مفاخر و چهره های ماندگار دیار بالاگریوه به جهت کارهای عام المنفعه اش مثل اجرای پروژه احداث راه دسترسی و نصب بقعه امامزاده احمد و سایر امورات دیگر مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

نگارنده این مطلب خود سال ها در کنار ایشان در برخی امورات، شاهد حس انسان دوستانه و ارادت شان به ائمه اطهار خصوصا امام زاده احمد روستای پاعلم که دارای دوستداران زیادی در سراسر کشور خصوصا غرب ایران هست، بوده ام. شورای نویسندگان نشریه تحلیلی خبری گفتار این مصیبت را به خانواده این مرحوم تسلیت می گوید.