یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی در یک سال گذشته توجه به تناوب کشت بوده است
یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی در یک سال گذشته توجه به تناوب کشت بوده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کشت پنج هزار و ۳۰۰ هکتار دانه روغنی کاملینا در استان خبر داد و اظهار داشت: ما باید به سمتی برویم که بهره‌وری را افزایش دهیم، با توجه به نقش تناوب کشت در افزایش بهره‌وری یکی از اولویت‌های ما ظرف یک سال گذشته توجه به تناوب کشت بوده است.

سید عماد شاهرخی درکارگاه آموزشی مدیریت مراحل کاشت،داشت و برداشت وفرآوری دانه های روغنی کاملینا،با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تناوب کشت است،اظهار داشت: ما باید به سمتی برویم که بهره‌وری را افزایش دهیم، با توجه به نقش تناوب کشت در افزایش بهره‌وری یکی از اولویت‌های ما ظرف یک سال گذشته توجه به تناوب کشت بوده است.

وی،افزود:سیاست گذاری ما در حوزه کشت کلزا و دانه‌های روغنی به خاطر تناوب کشت بوده است، علاوه بر مزیت اقتصادی دانه‌های روغنی، هدف ما از توسعه کشت دانه‌های روغنی تناوب کشت بوده است.

شاهرخی،گفت:سطح زیر کشت کاملینا در کل کشور ۱۳ هزار هکتار است که از این میزان پنج هزار و ۳۰۰ هکتار آن در لرستان کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد:اینکه ما رتبه اول را در کشت کاملینا به دست آورده‌ایم، یک فرصت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:ما باید یافته‌های خود را هم از لحاظ علمی هم ارقام و هم توصیه‌های فنی توسط کارشناسان به مزارع انتقال دهیم، در این صورت قطعاً شاهد تحول در بخش کشاورزی خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر پیاده سازی و ریل گذاری طرح ارتقا بهره‌وری،عنوان کرد:ورود دانش به بخش کشاورزی یعنی افزایش ضریب دانش که نتیجه آن رتقا و افزایش تولید و بهره‌وری است،موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد.

شاهرخی با اشاره به اینکه کل ادوات برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها در سال گذشته ۷۰ دستگاه بوده است، عنوان کرد:این در حالی است که امسال حدود ۲۵۰ دستگاه را در حوزه جهش تولید خریداری کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه کاشت، داشت و برداشت به موقع از اهمیت زیادی برخوردار است،افزود:گر می‌خواهیم همه مراحل کاشت، داشت و برداشت به موقع انجام شود، باید دستگاه‌های مورد نیاز را فراهم کنیم.

* خبرنگار: فاطمه حیدروند