پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

یک دلفانی سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور شد

دکتر رضا مراد صحرایی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، دکتر رضامراد صحرایی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.
صحرایی که جایگزین خنیفر شده است، دکتری زبان شناسی همگانی دارد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.
تألیف ۳۹ عنوان کتاب و همچنین ترجمه ۱۰ جلد کتاب از جمله سوابق علمی صحرایی است.
صحرایی اهل شهرستان دلفان و دانش آموخته دانش‌سرای تربیت معلم شهید رجایی نورآباد می باشند.