یک ماه گذشت؛ اما پولی بابت گندم دریافت نکرده ایم
یک ماه گذشت؛ اما پولی بابت گندم دریافت نکرده ایم
صدای ما را به گوش مسئولین مربوطه برسانید یک ماه است، گندم خود را که حاصل یکسال دست رنج و زحمت مان بوده تحویل اداره غله و سیلو داده ایم و هنوز خبری از واریز پول گندم ها نیست.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، لطفاً صدای ما را به گوش مسئولین مربوطه برسانید یک ماه است، گندم خود را که حاصل یکسال دست رنج و زحمت مان بوده تحویل اداره غله و سیلو داده ایم و هنوز خبری از واریز پول گندم ها نیست.
با این اوضاع بد اقتصاد و گرانی ما تنها امیدمان پول این گندم هاست و کلی پول سم، کود و کارکرد تراکتور بدهکاریم، تنها منبع درآمد ما و خانواده هایمان این مبلغ ناچیز گندم است تا کی باید جلوی بدهکارانمان سر فرود بیاوریم!
اهالی روستای چالکل شهرستان پلدختر