استاندار لرستان عنوان کرد:

۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در استان لرستان وجود دارد

استاندار لرستان عنوان کرد: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در استان لرستان وجود دارد که اگر تاکنون این میزان طرح به بهره برداری می رسید زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر در لرستان فراهم می شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در دیدار با معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگر تاکنون این میزان طرح به بهره برداری می رسید زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر در لرستان فراهم می شد بنابراین با تمام تلاش برای به نتیجه رسیدن آنها اقدام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در لرستان حمایت خواهند شد افزود: مصوبات سفر رییس جمهور به لرستان با جدیت دنبال می شود که تاکنون اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.
زیویار بر برطرف کردن مشکلات کارخانه سیلیکون متال بروجرد تاکید کرد و گفت: این طرح از صنایع پیش رو در کشور و جزو مصوبات سفر سال گذشته رییس جمهور به استان می باشد که ظرفیت مناسبی در حوزه اقتصاد محسوب می شود.