سرپرست اداره ورزش و جوانان لرستان خبر داد:

میلیارد تومان برای بازسازی زیرساخت‌ها ورزشی پلدختر اختصاص یافت

سرپرست اداره ورزش و جوانان لرستان از اختصاص ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی زیرساخت های ورزشی پلدختر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، آرش قیاسیان در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی سرمالیان پلدختر اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس‌ جمهور به لرستان ۱۸۴ میلیارد تومان جهت بهسازی و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی استان اختصاص یافته است‌.
وی افزود: در همین راستا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات این سفر، برای تکمیل و توسعه زیرساخت های مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر تخصیص یافته است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان عنوان کرد: بهسازی مجموعه ورزشی، راه اندازی تاسیسات، احداث چمن مصنوعی از جمله اقدامات ما بوده و به دنبال آن پیگیر مرمت و بازسازی سایر سالن های ورزشی شهرستان هستیم.
وی با اشاره آسیب های سیل ۹۸ در پلدختر گفت: احداث و بازسازی اماکن ورزشی در بخش های مختلف همگانی، روستایی، عشایری و قهرمانی در این شهرستان حائز اهمیت است.
قیاسیان تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان درصدد اختصاص بهترین امکانات و ویژه ترین توجه ها به شهرستان محروم پلدختر است.