۲۰۰ شغل مستقیم در شهرک گلخانه‌ای شهرستان دلفان ایجاد می‌شود
۲۰۰ شغل مستقیم در شهرک گلخانه‌ای شهرستان دلفان ایجاد می‌شود
نماینده دلفان‌ و سلسله در مجلس شورای اسلامی خبر داد: با احداث نهایی شهرک گلخانه‌ای شهرستان دلفان، صدها شغل حداقل ۲۰۰ شغل مستقیم ایجاد می‌شود.

به گزارش گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در دیدار با معاون وزیر کشاورزی درباره احداث شهرک ۲۷ هکتاری گل‌خانه‌ای در دلفان گفت‌گو اظهار داشت: پس از پایان این جلسه ۵ میلیارد تومان دیگر از حدود ۱۷ میلیارد تومان قبلی جذب شد.
وی گفت: حالا این شهرک حصارکشی شده، گاز و آب و برق آن نیز درست شده و زیرساخت‌های آن تکمیل شده و آماده واگذاری به بخش خصوصی است
ابراهیمی گفت: با احداث نهایی این شهرک، صدها شغل حداقل ۲۰۰ شغل مستقیم در شهرک گل‌خانه‌ای دلفان ایجاد می‌شود.