۵۰ میلیارد تومان بودجه لایروبی قنات در شهرستان های دورود و ازنا پرداخت شود
۵۰ میلیارد تومان بودجه لایروبی قنات در شهرستان های دورود و ازنا پرداخت شود
نماینده دورود و ازنا در دیدار با وزیر کشاورزی گفت: ۵۰ میلیارد تومان بودجه لایروبی چند قنات در دورود و ازنای لرستان را که اندازه یک سد به کشاورزان لرستانی کمک می‌کند را هنوز نداده اید.‌‌

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حسین گودرزی در دیدار با وزیر کشاورزی گفت: ۵۰ میلیارد تومان بودجه لایروبی چند قنات در دورود و ازنای لرستان را که اندازه یک سد به کشاورزان لرستانی کمک می‌کند را هنوز نداده اید.‌‌
وی گفت: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار درخت بلوطِ لرستان تا سال ۹۵، ۶۰۰ هزار هکتارش آسیب دیده، بلوط‌هایی که هر کدام شان ۲۰۰ هزار دلار قیمت دارند.