شهردار پلدختر خبر داد:

۵۰ هکتار از زمین های پلدختر در محدوده بافت های میانی و ناکارآمد قرار دارد

شهردار پلدختر عنوان کرد: ۵۰ هکتار از زمین های پلدختر در محدوده بافت های میانی و ناکارآمد قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، صدیقه میری در جلسه ستاد بازآفرینی بافت شهری پلدختر با اشاره به لزوم باز آفرینی بافت شهری پلدختر اظهار داشت: هدف ما از بهسازی محلات بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان می باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات بازآفرینی دهه هشتاد، ۹ شهر بافت ناکارآمد داشتند که پلدختر یکی از آنها می باشد، افزود: شهرداری پلدختر در راستای بازآفرینی شهری، مطالعات بازآفرینی را توسط مشاورین ذیصلاح شروع کرده است.
شهردار پلدختر با اشاره به اینکه شهر پل‌دختر در ادامه راه و بهبود بافت مسأله دار دچار مشکل شد، عنوان کرد: پلدختر و ۴ شهر دیگر استان لرستان محلات هدف آنها به ستاد بازآفرینی معرفی نشدند و ۵ شهر دیگر از اعتبارات ملی برخوردار شدند.
وی با اشاره به پیگیری های لازم و مراجعه به وزرات راه مسکن و شهرسازی ، بیان کرد: اطلاعات و مطالعات شهرداری پلدختر نیازمند بازسازی و بازنگری بود که این کار نیز پیگیری و در حال انجام است.
میری با اشاره به اینکه معاونت عمرانی استانداری اولویت پروژه جدید را به ۴ شهر دارای بافت ناکارآمد و فرسوده که از قلم افتاده اند داده است، گفت: در حال حاضر پلدختر نیازمند بازبینی و بروز رسانی اطلاعات است که در همین راستا با همکاری شورای اسلامی شهر و تصویب مصوبات لازم طی جلسه ای با اعضای شورا، با یک مشاور ذی صلاح قرارداد منعقد شده و ۷۰ درصد کار مطالعه انجام شده است.
شهردار پلدختر تصریح کرد: با مشخص شدن محدوده در سطح شهرستان و تصویب ستاد در شهرستان و سپس استان و بعد از آن و عبور از کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج بافت ناکارآمد مصوب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نوع گونه بندی بافت ها توسط شرکت بازآفرینی دستخوش تغییر می شود و مطابق آخرین تغییرات گونه بندی، ۴ گونه بندی وجود دارد که شامل، بافت ناکارآمد به دلیل مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، بافت ناکارآمد کالبدی یا فرسوده، بافت سکونتگاه غیر رسمی و بافت تاریخی می باشد.
میری با اشاره به اینکه دو بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی پیش از این برای پلدختر به ثبت رسیده است، افزود: اولویت در بافت دارای مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، با اسکان مجدد می باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مناطق شهر پلدختر دارای نشست خاکی هستند، اظهار داشت: این منطقه ها را می توان در بافت ناکارآمد با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، قرار داد.
شهردار پلدختر با اشاره به اینکه در محلات دارای بافت تاریخی اولویت با حفاظت نگهداری و مرمت و احیای محدوده محله های تاریخی می باشد، تصریح کرد: برای سکونتگاه های غیررسمی اولویت، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، بهسازی عملکردی و نوسازی و مقاوم سازی از اولویت های مهم و چاره ساز آن بشمار می رود.
وی با اشاره به وجود بافت های ناکارآمد کالبدی، عنوان کرد: نوسازی، مقاوم سازی، بهسازی عملکردی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
شهردار پلدختر با اشاره به اینکه ۵۰ هکتار از زمین های پلدختر در محدوده بافت های میانی و ناکارآمد قرار دارد، تصریح کرد: ۱۹ درصد جمعیت شهری در این بافت قرار دارند.