سرپرست آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد:

۷۱ هزار دانش‌آموز لرستان دسترسی به وسایل الکترونیکی ندارند

سرپرست آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد: ۷۱ هزار دانش‌آموز لرستان دسترسی به وسایل الکترونیکی ندارند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، عیسی سهرابی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: آموزش مجازی در بهترین حالت و شرایط، ۵۰ درصد آموزش حضوری اثربخشی دارد و شعار «آموزش تعطیل نیست» توسط فضای مجازی تایید شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس خوداظهاری دانش‌آموزان، ۷۱ هزار دانش‌آموز لرستان دسترسی به وسایل الکترونیکی ندارند. ۴۱۹ مدرسه در استان نیز در مناطقی قرار دارند که امکان ارتباط الکترونیکی در آنجا وجود ندارد.