لرستان قهرمان مسابقات اسب سواری استقامت کشور شد

به گزارش ” گفتارما” مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور(جام شاپورخواست) در رشته استقامت و در ۲ مسافت ۹۰ و ۱۱۰ کیلومتر با حضور ۵۰ سوارکار از استان های کردستان، کرمان، اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و خوزستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در روستای علی آباد منطقه ازنا سگوند شهرستان خرم آباد برگزار شد. در […]

img09584800به گزارش ” گفتارما” مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور(جام شاپورخواست) در رشته استقامت و در ۲ مسافت ۹۰ و ۱۱۰ کیلومتر با حضور ۵۰ سوارکار از استان های کردستان، کرمان، اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و خوزستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در روستای علی آباد منطقه ازنا سگوند شهرستان خرم آباد برگزار شد.

در این مسابقات در مسافت ۱۱۰ کیلومتر رحیم مراد نژاد با اسب ژاندارک و مهرداد مصطفی نژاد با اسب کولپار از استان لرستان و حشمت حسن نژاد با اسب رقابیه سردار از استان خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در مسافت ۹۰ کیلومتر این مسابقات نیز جعفر مرادنژاد با اسب بیداد از لرستان مقام اول، ابراهیم محمدی با اسب ستاره از خوزستان مقام دوم و سید محمد صادق ساران با اسب دلیر فدک از لرستان مقام سوم را کسب کردند.

فرشید مرادی، رئیس هیات سوارکاری لرستان افزود: جایزه ویژه این مسابقات از سوی هیات سوارکاری لرستان به رحیم مراد نژاد از لرستان سوارکار اسب ژاندارک به دلیل شرایط بدنی اسب اهدا شد.

وی با بیان اینکه هیات سوارکاری لرستان از اردیبهشت سال جاری پیگیر برگزاری این مسابقات در استان بوده است، گفت: به گفته نماینده فدراسیون سوارکاری این مسابقات برای نخستین بار در کشور انجام و در سطح بالای برگزار شده است. وی افزود: این به نفرات اول این مسابقات ۴۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۲۰ میلیون ریال و نفرات سوم ۱۰ میلیون ریال اهدا شد.