هفته دفاع مقدس و فصل شروع علم و دانش/ استادمراد مرادی
هفته دفاع مقدس و فصل شروع علم و دانش/ استادمراد مرادی

سپاس خدای راکه این سخن گرانقدر رسول الله(ص) در دنیا برای ما ایرانیان مثل خورشید می درخشدکه: علم اگر در ثریا باشد؛ مردمانی از پارس بدان دست می یابند. با تبریک به مناسبت عید غدیر عید امامت و ولایت٬ هفته دفاع مقدس و فصل شروع علم و دانش بر تمام دوستداران علم و دانش و […]

img_20160923_090443سپاس خدای راکه این سخن گرانقدر رسول الله(ص) در دنیا برای ما ایرانیان مثل خورشید می درخشدکه: علم اگر در ثریا باشد؛ مردمانی از پارس بدان دست می یابند. با تبریک به مناسبت عید غدیر عید امامت و ولایت٬ هفته دفاع مقدس و فصل شروع علم و دانش بر تمام دوستداران علم و دانش و اندیشه و تفکر.

نگاه به سه چیز عبادت است: نگاه بر چهره پدر و مادر٬ نگاه به کلام الله مجید و نگاه به دریا. اما همه ی ما دریایی را می شناسیم که نه تنها نگاه به آن بزرگترین عبادت بلکه برداشت از آن بهترین لذات و سرفصل تمام فضائل وکمالات بشری است و هدف انسان هست ؛ ز گهواره تاگور دانش بجوی.

هرآنچه از آن بنوشیم هرآن گواراتر و عطش به آن بسیارتر مورد تاکید تمام اولیا و اوصیاست؛ حتی تاجایی که ذات اقدس الهی به وسیله ی به زنجیر کشیدن آن؛ سوگند یاد می کند (و ن و القلم) این دریا نیست اقیانوس بی کرانی است که کرانه هایش ناپیدا و عمق معنایش ژرف و هر آنچه درآن شنا کنیم شوق بدان بسیار؛ شنا درآن نهایت و اوج لذات. طالبان و عاشقان بسیاری ازآن نوشیده اند و چنان غرق در معشوق خود شده اند که درکوچه و خیابان یک جامانده و بی حرکت و مردمان شان فکرکرده اند آن بزرگ دیوانه است و یا خشکیده اند اما غافل ازآنکه در اوج لذت و دوست داشتن و فیض بی مثال است. ولی همان  فرد به جایی رسیده که پس ازسال ها دلدادگی بیان داشته آنقدرمی دانم که هیچ نمی دانم. نام این دریا علم است و دانش. و برای بعضی نهایت عشق و دوست داشتن. روزگاری فرزندان به ثروت و وجهه ی اجتماعی پدر و مادر خود افتخار می کردند و یا برعکس. اکنون می دانیم دنیا با قدرت علم افراد اداره می شود و یا بهتر بگویم دنیا باسلول های خاکستری مغز افراد اداره می شود و یا ساده تر؛ مردم دانا دنیا را با سرشان می چرخانند. از تامل درآیات اول که بر پیامبر رحمت نازل شده بدست می آیدکه پس از نعمت آفرینش و اعطای وجود برای انسان؛ هیچ نعمتی بالاتر از علم و دانش نمی باشد؛ زیرا اگر نعمتی برتر از علم بود خدای منان پس از بیان وجود؛ همان را تذکر می داد. علم یکی از امتیازات انبیای الهی است و معیار انتخاب شدن. علم افتخارعالم است نسبت به جاهل. علم مایه ی افزایش درجات معنوی است. علم خیر بسیار است. مایه ی قرب به مقام انبیای الهی٬ علم معیار ارزشمندی انسان است. علم شریف تر از هر چیز دگر است. علم مایه ی شرافت انسان است. علم بهترین عبادت و بهترین گنج و بهترین میراث ماندگار و همیشه همراه و همیشه ماندگاراست. علم یار و رفیق همیشگی است تا ابد. علم چراغ عقل است و ریشه ی فضائل انسانی. بهای جان انسان است که هیچ چیز مادی ارزش جان انسان را نداد. علم مایه ی احترام فرشتگان به انسان است و با انفاق کم نمی شود و نیاز به نگهبان ندارد و بلکه نگهبان صاحبش علم انسان را ازگذشتن صراط یاری می کند و ظرف انسان در پذیرش علم نامحدود و گسترده و وسیع. همانطورکه دریای علم وسعتش ناپیدا و عمق معنایش ژرف؛ ظرف علم و دانش انسان هم گسترده و ژرف. علم نردبان ترقی انسان است ومایه ی انتساب به پیامبر و راهی هست برای رسیدن به فردوس برین و مایه بخشش تمام گناهان. احادیث:۱-پیامبر(ص): نزدیک ترین مردم به درجات نبوت؛ اهل علم و جهاد هستند. ۲- حضرت علی (ع): نزدیکترین مردم به مقام پیامبران کسانی هستند که از همه مردم؛ به تعلیمات آنان آگاه تر باشند. ۳- امام صادق( ع): ارزشمندترین مردم عالم ترین آنها وکم ارزش ترین مردم کم علم ترین آنهاست. ۴- حضرت علی (ع): ارزش هرکس به مقدار دانایی و تخصص اوست. ۵- سعدی : وجود مردم دانا مثال زر طلاست که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند. بزرگ زاده نادان به سهر واماند که دریار غریبش به هیچ نستانند.۶- حضرت علی (ع): علم شریف تربن چیزهاست و خدای تعالی؛ عالم است و عالم را دوست دارد. ۷ – حضرت علی (ع): شریف کسی است که علمش به او شرافت بخشد. ۸ – حضرت علی (ع): هیچ شرافتی مانند علم نیست و هیچ علمی مانند علم حاصل از تفکر نیست .۹-پیامبر(ص): علم وحکمت بر شرافت انسان  می افزاید. علم بهترین عبادت هست ازآن جهت که راه وروش صحیح عبادت به وسیله ی علم بدست می آید؛ لذا خود علم نیز به عنوان عبادت بلکه برترین عبادت معرفی شده.۱۰- پیامبر(ص): در پیشگاه خداوند ارزش علم از ارزش عبادت بیشتراست و بهترین اعمال شما پرهیز از محرمات است. همچنین می فرمایند: علم بهترین گنج است.۱۱- حضرت علی (ع): هیچ گنجی مفیدتر از علم نیست و هیچ رفیقی بدتر از جهل و نادانی نیست. ۱۲- حضرت علی (ع): علم میراثی گرانبها وآداب زیورهای همیشه تازه و فکر و اندیشه آیینه ای شفاف است .۱۳- پیامبر(ص): علم میراث من و میراث پیامبران پیش ازمن است.۱۴- حضرت علی (ع): علم و دانش در مجالس تحفه؛ در سفر همراه و در غربت و تنهایی مونس و همدم آدمی است. ۱۵- چشم باطن (عقل) انسان برای تشخیص حق از باطل نیازمند نور معنوی می باشد که ازعلم و معرفت بدست می آید. ۱۶ -حضرت علی( ع):علم چراغ عقل است.۱۷ و می فرمایند: ریشه همه  فضیلت ها علم است و هدف اصلی ازآراستن به فضیلت ها نیز علم است. ۱۸- حضرت علی (ع): ای مومن این علم و ادب است که می تواند بهای جان تو باشد پس در یادگیری آن بکوش٬ هر چه علم و ادب تو افزایش یابد در ارزش و مقام تو می افزاید زیرا در سایه ی علم وآگاهی است که به سوی پروردگارت هدایت میشوی و در سایه ی ادب است که خدمت (اطاعت) پروردگارت را به نحو نیکویی انجام می دهی و بنده می تواند در نتیجه ادب خدمت٬ به ولایت و قرب خداوند برسد. پس اینک پدر و مادرگرامی و فرزندان عزیز ایران اسلامی ؛ ایران عزیز نیازمند به علم٬ دانش و شعور شماست. خاک پاک مقدس ایران عزیز تر از جانمان نیازمند به علم ودانش شماست. خاک پرگهر ایران را شما گلستان مورد توجه تمام دنیا کنید. عزیزان من ایران ما زمانی مورد توجه تمام دنیا بود؛ الان هم من و شما می توانیم آن دوران را زنده ترکنیم  فرزندان ایران سرافراز؛ ایران را سلول های خاکستری شما باید بسازد. عزیزترین از جان ما؛ به عشق ایران به عشق اسلام عزیز؛ علم ودانش را سرلوحه و ملکه ی ذهن توانای خودکنید که راه رسیدن به قله ی افتخار و عزت و سربلندی ابدی وکمال از راه علم می گذرد. پس بر شماست: ۱- راههای مطالعه ی درست و یادگیری را مطالعه کنید و درست و بیشتر و با عشق بخوانید و یخوانید و… ۲- مغز و بهداشت حافظه توانمند خود را جدی بگیرید.۳- بامطالعه استعدادهای خدادادی خود را کشف و فعال کنید. پتانسل شما بی حد و حصراست.۴- اهمیت فوق العاده به سلامت جسم با ورزش کردن و روان خود با مراقبت از حالات خود (استرس اضطراب.ترس نامیدی و..). توانمندکنید وآرامش روان خودرا حفظ کنی و روح پاک قشنگ خود را با کسب فضائل و انجام واجبات و دوری از زشتیها مقدس نگهدارید که این خودلذت دارد ۵- وقت و زمان با ارزش تراز الماس وطلاست از آن نهایت استفاده را ببرید.۶- نظم وبرنامه ریزی هدفمند هفتگی ماهانه سالانه و چند ساله و… ناخودآگاه مغزشمارا نسبت به اهدافتان سوق می دهد. ۷- از مشورت اندیش مندان وآگاهان بهره مند شوید و به خاطر بسپارید همیشه شنونده فوق العاده خوبی باشید. و در پایان بدانید هیچ دوستی مثل کتاب نیست.

  •  * عضو شورای اسلامی شهر معمولان