به عهدی که بسته ایم همواره وفاداریم/ سلمان حیدری
به عهدی که بسته ایم همواره وفاداریم/ سلمان حیدری

به گزارش “گفتارما”، وضعیت حاد شهرستان و درجا زدن ها و عدم توسعه در تمامی ابعاد که حاصل عملکرد نامناسب مدیران در دولت قبل و نیز بعضا ادامه این روند در دولت تدبیر و امید است، بنده را به عنوان یکی از جوانان شهرستان که شما را با رأی به دولت تدبیر و امید و […]

%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8cبه گزارش “گفتارما”، وضعیت حاد شهرستان و درجا زدن ها و عدم توسعه در تمامی ابعاد که حاصل عملکرد نامناسب مدیران در دولت قبل و نیز بعضا ادامه این روند در دولت تدبیر و امید است، بنده را به عنوان یکی از جوانان شهرستان که شما را با رأی به دولت تدبیر و امید و حمایت های همه جانبه از منتخب ملت جناب آقای حاج سید حمید رضا کاظمی نماینده اعتدالگرا به عنوان وکیل خود در مدیریت اجرایی شهرستان انتخاب کرده ایم، بر این داشت مختصرا مرقومه ای سیاسی اجتماعی به جناب تان بنگارم امید است راهساز و راهگشا باشد؛

جناب آقای دستیاری منصب و جایگاهی که در آن قرار دارید حاصل اعتماد جوانان منتقد، مشوق و دلسوز بی شماری است و باید در پیشگاه این جوانان نیک سرشت جواب گوی عمل تان باشید و در راهتان از هیچ گونه تلاشی در جهت احقاق حقوق از دست رفته شان که بی شک ولی نعمتان و وارثان این انقلابند کوتاهی ننمایید و تصمیم گیری و عمل تان بر مبانی مصلحت اندیشی حزبی، جناحی،  و در راستای تامین منافع اشخاص خاصی نباشد و همواره در راه حق که همانا صیانت از اعتماد و رأی ملت به منتخب خودشان یعنی سید حمید رضا کاظمی است را مدنظر قرار داده و در این راه قدم بردارید.

جناب آقای دستیاری، بیکاری امان از مردم ستانده است، چه خانواده هایی که از این رهگذر نامیمون از هم پاشیده نشده، جوانانی در عین خوشنامی به بد نام ترین، مهلک ترین و غم انگیز ترین مرگ ها رهسپار کرده، بسیاری را به دام و کام تلخ اعتیاد نشانده و یا چه عقده های چرکینی که در اثر تبعیضات آشکاری که سال های نه چندان دور جوانان این دیار را برای لقمه ای نان به ناکجا آبادها نکشاند. این همان معضلی است که کرامت انسانی را مورد هدف قرار داده است. بنابراین امید است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت که از پرچمداران و فاتحان بی چون و چرای این فتح بزرگ  بودید دوشادوش منتخب ملت که بالحق و الإنصاف چه قبل از انتخابات و چه در کسوت خدمتگزار مردم در این مدت کوتاه از هیچ تلاشی برای این جوانان دریغ نکردید بتوانید با عملکرد خود هم حارس و حافظ این ایدئولوژی بوده و هم مرهمی باشید ولو ناچیز بر دل های زخم خورده شان که بی شک چنین خواهد شد.

جناب آقای دستیاری، ما جوانان هم چون خود در پشتیبانی از کسی که مختارگونه مقابل جماعتی منفعت طلب و دنیا دوست ایستاد، ایستادیم و خون دل ها خوردیم و اکنون هم چون سید تو را نیز تا آخرین نفس یاری خواهیم کرد، زیرا به عهدی که بسته ایم همواره وفاداریم. در پایان با دلی پر امید از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیق برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی شهرمان را برایتان تمنا دارم.