شهرستان پلدختر  از ضریب امنیت بالایی جهت کار و خدمت برخوردار است/ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پلدختر
شهرستان پلدختر  از ضریب امنیت بالایی جهت کار و خدمت برخوردار است/ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پلدختر

به گزارش خبرنگار گفتار ما در پلدختر، صفر عبدالوند در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در تولید امنیت، اظهار کرد: تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی و تولید امنیت نیز  برعهده مردم است و در مسیر تامین و تولید امنیت همکاری و تعامل مردم و دستگاه انتظامی امری لازم […]

عبدالوند جدیدبه گزارش خبرنگار گفتار ما در پلدختر، صفر عبدالوند در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در تولید امنیت، اظهار کرد: تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی و تولید امنیت نیز  برعهده مردم است و در مسیر تامین و تولید امنیت همکاری و تعامل مردم و دستگاه انتظامی امری لازم و موثر است.

وی تاکید کرد: خدمت به مردم در راستای ایجاد امنیت و آرامش نعمتی خدادادی است که باید به آن افتخار کرد و قدر این نعمت را دانست. وی با اشاره به نقش خبرنگاران در تامین امنیت و آرامش جامعه، ادامه داد:  خبرنگاران شهرستان پلدختر در عرصه خبر به عنوان رکن چهارم دموکراسی فعالیت‌های بسیار خوبی دارند که به دنبال وقایع هستند و بی‌شک در راستای ایجاد بسترهای امنیت فکری مردم کار بسیار بزرگی را انجام می دهند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی از ۱۴مهرماه گفت: نیروی انتظامی در این هفته با برنامه‌های متنوع مردم را به مشارکت در ترغیب امنیت تشویق می‌کند تا بستر تولید و حفظ امنیت توسط نیروی انتظامی فراهم شود

خبرنگار: زهرا شفیعی