با کمک استاندار و نمایندگان مردم لرستان در مجلس پیگیر موضوع حذف تخصیص آب کشاورزی پروژه انتقال آب کاکارضا هستیم/ رضا میرزایی
با کمک استاندار و نمایندگان مردم لرستان در مجلس پیگیر موضوع حذف تخصیص آب کشاورزی پروژه انتقال آب کاکارضا هستیم/ رضا میرزایی

به گزارش خبرنگار “گفتار ما” در خرم آباد، در بازدید دکتر خادمی استاندار لرستان به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، معاونت عمرانی استانداری، فرمانداران شهرستان های خرم‌آباد و الشتر و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی، از طرح انتقال آب شرب کاکارضا شهر خرم آباد، دکتر میرزایی گزارش کاملی از روند اجرایی […]

photo_2017-10-31_12-14-33به گزارش خبرنگار “گفتار ما” در خرم آباد، در بازدید دکتر خادمی استاندار لرستان به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، معاونت عمرانی استانداری، فرمانداران شهرستان های خرم‌آباد و الشتر و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی، از طرح انتقال آب شرب کاکارضا شهر خرم آباد، دکتر میرزایی گزارش کاملی از روند اجرایی پروژه انتقال آب کاکارضا ارائه نمود و اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح انتقال آب رودخانه کاکارضا در سال ۱۳۸۳ با اهداف اولیه جهت تامین آب شرب شهر خرم آباد به میزان ۵۵ میلیون متر مکعب، صنعت ۵ میلیون متر مکعب و تامین آب ۷۳۰۰ هکتار از اراضی دیم روستاهای ده پیر و بادیه آغاز شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: تخصیص آب اولیه طرح، ۱۳۵ میلیون متر مکعب بوده که شامل ۱۱۷ میلیون متر مکعب انتقال آب از تونل، ۱۲ میلیون متر مکعب آب میان حوضه روستای ده پیر و ۶ میلیون متر مکعب آب زیر زمینی بوده است.

وی اضافه کرد: در برنامه جدید وزارت نیرو که ۲ سال قبل اعلام شد، تخصیص آب این پروژه به ۶۰  میلیون متر مکعب شامل ۵۵ میلیون متر مکعب برای شرب شهر خرم آباد و ۵ میلیون متر مکعب برای مصارف صنعتی کاهش یافت و تخصیص کشاورزی آن حذف گردید.

photo_2017-10-31_12-14-35

مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: ما بعنوان مطالبه ی بحق مردم، نسبت به حذف تخصیص آب کشاورزی پروژه انتقال آب کاکارضا اعتراض داشته و با کمک استاندار محترم لرستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستیم.

میرزایی افزود: تاکنون فاز اول طرح انتقال آب کاکا رضا به شهر خرم آباد افتتاح شده و ۱۷ میلیون متر مکعب آب شرب از خروجی تونل به وسیله لوله به تصفیه خانه شهر خرم آباد انتقال داده می شود.