لرستان از استان‌های متوسط کشوری در جذب تسهیلات روستایی است/ استاندار لرستان

به گزارش گفتار ما، سید موسی خادمی در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به اینکه دولت در سال قبل اعتبار خوبی برای ایجاد اشتغال با عنوان تسهیلات عشایری و روستایی اختصاص داده است، افزود: این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با نرخ سود بین ۴ تا ۶ درصد تامین اعتبار شده است. وی […]

خادمیبه گزارش گفتار ما، سید موسی خادمی در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به اینکه دولت در سال قبل اعتبار خوبی برای ایجاد اشتغال با عنوان تسهیلات عشایری و روستایی اختصاص داده است، افزود: این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با نرخ سود بین ۴ تا ۶ درصد تامین اعتبار شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید حداکثر استفاده را از این منابع ببریم، تصریح کرد: در راستای جذب بیشتر این منابع جلسات مرتبی را تشکیل داده‌ایم.

خادمی در ادامه با اشاره به دستورالعمل جدید کشوری که باعث کند شدن روند جذب منابع و تسهیلات اشتغال عشایری و روستایی شده است، خاطرنشان کرد: لرستان از استان‌های متوسط در جذب این منابع به‌شمار می‌رود.

مدیر ارشد استان به دلایل عدم جذب این اعتبارات اشاره کرد و گفت: یک بخش به متقاضیان مربوط می‌شود که مدرک‌شان تکمیل نبوده و یا طرح‌های آنها توجیه ندارد اما باید توجه داشت که این تسهیلات ارزان قیمت فرصت مناسبی است که باید برای رفع بیکاری از آن استفاده کرد.

وی در ادامه بخش دیگر را مربوط به دستگاه‌ها و بانک‌ها دانست و بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون روند خوبی برای جذب منابع تسهیلات روستایی و عشایری در استان حاکم است و بانک‌ها نیز در این راستا در سطح ملی و استانی همکاری خوبی داشته‌اند.

استاندار لرستان گفت: از تمامی جوانان استان تقاضا داریم که از این تسهیلات ارزان قیمت به عنوان یک فرصت خوب جهت ایجاد اشتغال استفاده کنند.