به وضعیت روستای سیرم بخش پاپی دهستان تنگ هفت بخش پاپی رسیدگی شود
به وضعیت روستای سیرم بخش پاپی دهستان تنگ هفت بخش پاپی رسیدگی شود
به وضعیت روستای سیرم بخش پاپی دهستان تنگ هفت بخش پاپی رسیدگی شود.

روستای سیرم بخش پاپی یکی از روستاهای دهستان تنگ هفت بخش پاپی است که با آب و هوای معتدل و طبیعتی بکر و دیدنی هر بیننده ای را به خود مجذوب می کند.  این روستا در دفاع مقدس نیز چند شهید و جانباز و آزاده را تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرده است .

مردم این روستا از محرومیت رنج برنده و انتظار دارند استاندار لرستان و مدیران استانی با توجه به رویکرد محرومیت زدایی دولت سیزدهم به این منطقه سفر کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اهالی قرار گیرد.

جمعی از اهالی روستای سیرم پاپی