۷۷ درصد اراضی لرستان به صورت دیم کشت می‌شود
۷۷ درصد اراضی لرستان به صورت دیم کشت می‌شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در لرستان ۷۷ درصد اراضی به صورت دیم و تنها ۲۳ درصد به صورت آبی کشت می‌شود لذا یکی از مطالبات ما این است که میزان اراضی آبی را افزایش بدهیم، اظهار کرد: اما تحقق این مهم مستلزم تخصیص آب از وزارت نیرو، احداث سد و سایر موارد و یک مقداری زمان بر است و از طرفی نمی‌توانیم کل اراضی دیم را آبی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛ اسفندیار حسنی مقدم در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح جهش تولید دیمزار در ۲۳۵ هزار هکتار از اراضی لرستان اظهار داشت: این محصولات شامل گندم ۱۳۲ هزار هکتار، جو ۴۹ هزار هکتار، نخود ۱۹ هزار هکتار، عدس ۵ هزار هکتار، گلرنگ ۹ هزار هکتار، کلزا ۱۱ هزار هکتار و علوفه ۹ هزار هکتار است.
وی با بیان اینکه در این طرح بعد از شناسایی کشاورز کمک‌هایی از جمله بخشی از بیمه توسط فرمان اجرایی حضرت امام (ره) پرداخت می‌شود، افزود: همچنین از بذرهای اصلاح شده کیلویی ۵۰۰ تومان یارانه در نظر گرفته می‌شود.
استاندار لرستان تصریح کرد: برای لرستان ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ ۴ درصد سود با باز پرداخت ۳ تا ۵ سال به عاملیت بانک ملی در نظر گرفته می‌شود که این هم شامل کمک‌هایی است که در این طرح به کشاورزان شناسایی شده پرداخت می‌شود.
حسنی‌مقدم با تاکید بر اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها یکی از طرح‌های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است، بیان داشت: به راحتی می‌توان در این طرح ۲۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها گفت: این طرح باعث پیشبرد افزایش ضریب امنیت محصولات غذایی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های روستایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در لرستان ۷۷ درصد اراضی به صورت دیم و تنها ۲۳ درصد به صورت آبی کشت می‌شود لذا یکی از مطالبات ما این است که میزان اراضی آبی را افزایش بدهیم، اظهار کرد: اما تحقق این مهم مستلزم تخصیص آب از وزارت نیرو، احداث سد و سایر موارد و یک مقداری زمان بر است و از طرفی نمی‌توانیم کل اراضی دیم را آبی کنیم.
حسنی مقدم با اشاره به اینکه مطالبه به حق لرستان این است که اراضی آبی حداقل به نرم کشور یعنی همان ۴۶ درصد برسیم. بیان کرد: این یعنی تبدیل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم به آبی که تحقق این مهم همت مدیران استانی و کشوری را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد محصول از اراضی دیم و ۸۰ درصد محصولات از اراضی آبی برداشت می‌شود، اما در جهان وضعیت به شکل دیگری است و حدود ۹۰ درصد از دیمزارها برداشت می‌کنند اما در کشور ما چون میزان بارندگی کم است حدود ۱۰ درصد از اراضی دیم برداشت می‌کنیم در حالی که ۵۰ درصد از اراضی دیم زیر کشت هستند بنابراین بایستی از وضع موجود استفاده کرد و طرح جهش تولید در دیمزارها را در اولویت قرار بدهیم.