اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در لرستان