بازدید معاون وزارت جهاد کشاورزی از مناطق سیل زده لرستان