تالاب های پلدختر در یک روز گرم تابستانی ۱۴۰۱،گفتار ما ۲۴