رونمایی از کتاب لحظه‌های ‌بی‌تکرار اثر عکاس لرستانی - پایگاه خبری گفتار ما ۲۴